THÁP GIẢI NHIỆT

Tháp giải nhiệt đang dần trở thành thiết bị quan trọng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, cụm công nghiệp, khu chế xuất,… tại Việt Nam.

Tháp giải nhiệt là một thiết bị làm giảm nhiệt độ của dòng nước bằng cách trích nhiệt từ nước và thải ra khí quyển. Nó hoạt động dựa trên việc chuyển đổi năng lượng dư thừa thông qua sự bay hơi của nước vào không khí. Nhờ đó, nước chảy qua tháp sẽ được làm mát đáng kể.

Tháp giải nhiệt là một thiết bị làm mát sử dụng không khí để điều chỉnh nhiệt độ của quá trình. Làm mát bằng máy làm mát khô dựa trên nguyên tắc đào thải nhiệt hợp lý. Các thành phần này trao đổi nhiệt tích lũy đi vào bộ làm mát khô với không khí lưu thông bên trong. Máy làm mát khô có thiết kế đơn giản và chắc chắn bao gồm một bộ trao đổi nhiệt (thường là một ống vây hoặc cuộn dây vi kênh và một quạt đẩy không khí qua bộ trao đổi nhiệt để làm mát nước hoặc dung dịch glycol đi). các bộ làm mát này sử dụng không khí từ bên ngoài bộ làm mát để duy trì sự trao đổi nhiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ thích hợp giữa chất làm mát và không khí bên trong bộ làm mát phải được duy trì nhiệt độ để đảm bảo làm mát hiệu quả. Chênh lệch tối thiểu 5 °C.

Power range (W): 250-2,300 kW

Temperature control: 25~40 .

Humidity control: 35~45%

Dimensions (L*W*H):

Motor: AC or EC

Weight:

The tower is equipped with an EPS (evaporative plate system) adiabatic system with evaporator plates to achieve a higher specific capacity than a traditional Dry Cooler. The adiabatic self-contained cooling tower provides maximum thermal efficiency per square meter, with optimal air distribution across the V-shaped coils with maximum heat transfer surface. In particular, do not use heating resistors, safe and energy-saving.

Adiabatic systems can operate in two ways:

Save water: increase specific capacity when using water
Energy saving: energy saving helps the fan

SPECIFICATIONS

The tower is equipped with an EPS (evaporative plate system) adiabatic system with evaporator plates to achieve a higher specific capacity than a traditional Dry Cooler. The adiabatic self-contained cooling tower provides maximum thermal efficiency per square meter, with optimal air distribution across the V-shaped coils with maximum heat transfer surface. In particular, do not use heating resistors, safe and energy-saving.

Adiabatic systems can operate in two ways:

Save water: increase specific capacity when using water
Energy saving: energy saving helps the fan

CẤU TẠO THÁP GIẢI NHIỆT

Tháp giải nhiệt là một thiết bị làm mát sử dụng không khí để điều chỉnh nhiệt độ của quá trình. Làm mát bằng máy làm mát khô dựa trên nguyên tắc đào thải nhiệt hợp lý. Các thành phần này trao đổi nhiệt tích lũy đi vào bộ làm mát khô với không khí lưu thông bên trong. Máy làm mát khô có thiết kế đơn giản và chắc chắn bao gồm một bộ trao đổi nhiệt (thường là một ống vây hoặc cuộn dây vi kênh và một quạt đẩy không khí qua bộ trao đổi nhiệt để làm mát nước hoặc dung dịch glycol đi). các bộ làm mát này sử dụng không khí từ bên ngoài bộ làm mát để duy trì sự trao đổi nhiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ thích hợp giữa chất làm mát và không khí bên trong bộ làm mát phải được duy trì nhiệt độ để đảm bảo làm mát hiệu quả. Chênh lệch tối thiểu 5 °C.

Power range (W): 250-2,300 kW

Temperature control: 25~40 .

Humidity control: 35~45%

Dimensions (L*W*H):

Motor: AC or EC

Weight:

The tower is equipped with an EPS (evaporative plate system) adiabatic system with evaporator plates to achieve a higher specific capacity than a traditional Dry Cooler. The adiabatic self-contained cooling tower provides maximum thermal efficiency per square meter, with optimal air distribution across the V-shaped coils with maximum heat transfer surface. In particular, do not use heating resistors, safe and energy-saving.

Adiabatic systems can operate in two ways:

Save water: increase specific capacity when using water
Energy saving: energy saving helps the fan

SPECIFICATIONS

The tower is equipped with an EPS (evaporative plate system) adiabatic system with evaporator plates to achieve a higher specific capacity than a traditional Dry Cooler. The adiabatic self-contained cooling tower provides maximum thermal efficiency per square meter, with optimal air distribution across the V-shaped coils with maximum heat transfer surface. In particular, do not use heating resistors, safe and energy-saving.

Adiabatic systems can operate in two ways:

Save water: increase specific capacity when using water
Energy saving: energy saving helps the fan

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THÁP GIẢI NHIỆT

Tháp giải nhiệt là một thiết bị làm mát sử dụng không khí để điều chỉnh nhiệt độ của quá trình. Làm mát bằng máy làm mát khô dựa trên nguyên tắc đào thải nhiệt hợp lý. Các thành phần này trao đổi nhiệt tích lũy đi vào bộ làm mát khô với không khí lưu thông bên trong. Máy làm mát khô có thiết kế đơn giản và chắc chắn bao gồm một bộ trao đổi nhiệt (thường là một ống vây hoặc cuộn dây vi kênh và một quạt đẩy không khí qua bộ trao đổi nhiệt để làm mát nước hoặc dung dịch glycol đi). các bộ làm mát này sử dụng không khí từ bên ngoài bộ làm mát để duy trì sự trao đổi nhiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ thích hợp giữa chất làm mát và không khí bên trong bộ làm mát phải được duy trì nhiệt độ để đảm bảo làm mát hiệu quả. Chênh lệch tối thiểu 5 °C.

Power range (W): 250-2,300 kW

Temperature control: 25~40 .

Humidity control: 35~45%

Dimensions (L*W*H):

Motor: AC or EC

Weight:

The tower is equipped with an EPS (evaporative plate system) adiabatic system with evaporator plates to achieve a higher specific capacity than a traditional Dry Cooler. The adiabatic self-contained cooling tower provides maximum thermal efficiency per square meter, with optimal air distribution across the V-shaped coils with maximum heat transfer surface. In particular, do not use heating resistors, safe and energy-saving.

Adiabatic systems can operate in two ways:

Save water: increase specific capacity when using water
Energy saving: energy saving helps the fan

SPECIFICATIONS

The tower is equipped with an EPS (evaporative plate system) adiabatic system with evaporator plates to achieve a higher specific capacity than a traditional Dry Cooler. The adiabatic self-contained cooling tower provides maximum thermal efficiency per square meter, with optimal air distribution across the V-shaped coils with maximum heat transfer surface. In particular, do not use heating resistors, safe and energy-saving.

Adiabatic systems can operate in two ways:

Save water: increase specific capacity when using water
Energy saving: energy saving helps the fan

SPECIFICATIONS

The tower is equipped with an EPS (evaporative plate system) adiabatic system with evaporator plates to achieve a higher specific capacity than a traditional Dry Cooler. The adiabatic self-contained cooling tower provides maximum thermal efficiency per square meter, with optimal air distribution across the V-shaped coils with maximum heat transfer surface. In particular, do not use heating resistors, safe and energy-saving.

Adiabatic systems can operate in two ways:

Save water: increase specific capacity when using water
Energy saving: energy saving helps the fan