THÁP GIẢI NHIỆT KÍN

THÁP GIẢI NHIỆT

Tháp giải nhiệt đang dần trở thành thiết bị quan trọng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, cụm công nghiệp, khu chế xuất,… tại Việt Nam.

Tháp giải nhiệt là một thiết bị làm giảm nhiệt độ của dòng nước bằng cách trích nhiệt từ nước và thải ra khí quyển. Nó hoạt động dựa trên việc chuyển đổi năng lượng dư thừa thông qua sự bay hơi của nước vào không khí. Nhờ đó, nước chảy qua tháp sẽ được làm mát đáng kể.

Tháp giải nhiệt là một thiết bị làm mát sử dụng không khí để điều chỉnh nhiệt độ của quá trình. Làm mát bằng máy làm mát khô dựa trên nguyên tắc đào thải nhiệt hợp lý. Các thành phần này trao đổi nhiệt tích lũy đi vào bộ làm mát khô với không khí lưu thông bên trong. Máy làm mát khô có thiết kế đơn giản và chắc chắn bao gồm một bộ trao đổi nhiệt (thường là một ống vây hoặc cuộn dây vi kênh và một quạt đẩy không khí qua bộ trao đổi nhiệt để làm mát nước hoặc dung dịch glycol đi). các bộ làm mát này sử dụng không khí từ bên ngoài bộ làm mát để duy trì sự trao đổi nhiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ thích hợp giữa chất làm mát và không khí bên trong bộ làm mát phải được duy trì nhiệt độ để đảm bảo làm mát hiệu quả. Chênh lệch tối thiểu 5 °C.

Phạm vi công suất (W): 250-2.300 kW

Kiểm soát nhiệt độ: 25~40oC

Kiểm soát ẩm độ: 35~45%

Kích thước (L * W * H):

Động cơ: AC hoặc EC

Trọng lượng:

Tháp được trang bị hệ thống đoạn nhiệt EPS (Hệ thống tấm bay hơi) với các tấm bay hơi để đạt công suất riêng cao hơn so với Máy làm mát khô truyền thống. Tháp giải nhiệt khép kín đoạn nhiệt cung cấp hiệu suất nhiệt tối đa trên mỗi m² diện tích, có khả năng phân phối không khí tối ưu qua các cuộn dây hình chữ V với bề mặt truyền nhiệt tối đa. Đặc biệt, không sử dụng điện trở đốt nhiệt, an toàn tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống đoạn nhiệt có thể hoạt động theo hai cách:

 • Tiết kiệm nước: tăng công suất riêng khi sử dụng nước
 • Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm năng lượng giúp quạt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tháp được trang bị hệ thống đoạn nhiệt EPS (Hệ thống tấm bay hơi) với các tấm bay hơi để đạt công suất riêng cao hơn so với Máy làm mát khô truyền thống. Tháp giải nhiệt khép kín đoạn nhiệt cung cấp hiệu suất nhiệt tối đa trên mỗi m² diện tích, có khả năng phân phối không khí tối ưu qua các cuộn dây hình chữ V với bề mặt truyền nhiệt tối đa. Đặc biệt, không sử dụng điện trở đốt nhiệt, an toàn tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống đoạn nhiệt có thể hoạt động theo hai cách:

 • Tiết kiệm nước: tăng công suất riêng khi sử dụng nước
 • Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm năng lượng giúp quạt

CẤU TẠO THÁP GIẢI NHIỆT

Tháp giải nhiệt là một thiết bị làm mát sử dụng không khí để điều chỉnh nhiệt độ của quá trình. Làm mát bằng máy làm mát khô dựa trên nguyên tắc đào thải nhiệt hợp lý. Các thành phần này trao đổi nhiệt tích lũy đi vào bộ làm mát khô với không khí lưu thông bên trong. Máy làm mát khô có thiết kế đơn giản và chắc chắn bao gồm một bộ trao đổi nhiệt (thường là một ống vây hoặc cuộn dây vi kênh và một quạt đẩy không khí qua bộ trao đổi nhiệt để làm mát nước hoặc dung dịch glycol đi). các bộ làm mát này sử dụng không khí từ bên ngoài bộ làm mát để duy trì sự trao đổi nhiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ thích hợp giữa chất làm mát và không khí bên trong bộ làm mát phải được duy trì nhiệt độ để đảm bảo làm mát hiệu quả. Chênh lệch tối thiểu 5 °C.

Phạm vi công suất (W): 250-2.300 kW

Kiểm soát nhiệt độ: 25~40oC

Kiểm soát ẩm độ: 35~45%

Kích thước (L * W * H):

Động cơ: AC hoặc EC

Trọng lượng:

Tháp được trang bị hệ thống đoạn nhiệt EPS (Hệ thống tấm bay hơi) với các tấm bay hơi để đạt công suất riêng cao hơn so với Máy làm mát khô truyền thống. Tháp giải nhiệt khép kín đoạn nhiệt cung cấp hiệu suất nhiệt tối đa trên mỗi m² diện tích, có khả năng phân phối không khí tối ưu qua các cuộn dây hình chữ V với bề mặt truyền nhiệt tối đa. Đặc biệt, không sử dụng điện trở đốt nhiệt, an toàn tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống đoạn nhiệt có thể hoạt động theo hai cách:

 • Tiết kiệm nước: tăng công suất riêng khi sử dụng nước
 • Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm năng lượng giúp quạt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tháp được trang bị hệ thống đoạn nhiệt EPS (Hệ thống tấm bay hơi) với các tấm bay hơi để đạt công suất riêng cao hơn so với Máy làm mát khô truyền thống. Tháp giải nhiệt khép kín đoạn nhiệt cung cấp hiệu suất nhiệt tối đa trên mỗi m² diện tích, có khả năng phân phối không khí tối ưu qua các cuộn dây hình chữ V với bề mặt truyền nhiệt tối đa. Đặc biệt, không sử dụng điện trở đốt nhiệt, an toàn tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống đoạn nhiệt có thể hoạt động theo hai cách:

 • Tiết kiệm nước: tăng công suất riêng khi sử dụng nước
 • Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm năng lượng giúp quạt

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THÁP GIẢI NHIỆT

Tháp giải nhiệt là một thiết bị làm mát sử dụng không khí để điều chỉnh nhiệt độ của quá trình. Làm mát bằng máy làm mát khô dựa trên nguyên tắc đào thải nhiệt hợp lý. Các thành phần này trao đổi nhiệt tích lũy đi vào bộ làm mát khô với không khí lưu thông bên trong. Máy làm mát khô có thiết kế đơn giản và chắc chắn bao gồm một bộ trao đổi nhiệt (thường là một ống vây hoặc cuộn dây vi kênh và một quạt đẩy không khí qua bộ trao đổi nhiệt để làm mát nước hoặc dung dịch glycol đi). các bộ làm mát này sử dụng không khí từ bên ngoài bộ làm mát để duy trì sự trao đổi nhiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ thích hợp giữa chất làm mát và không khí bên trong bộ làm mát phải được duy trì nhiệt độ để đảm bảo làm mát hiệu quả. Chênh lệch tối thiểu 5 °C.

Phạm vi công suất (W): 250-2.300 kW

Kiểm soát nhiệt độ: 25~40oC

Kiểm soát ẩm độ: 35~45%

Kích thước (L * W * H):

Động cơ: AC hoặc EC

Trọng lượng:

Tháp được trang bị hệ thống đoạn nhiệt EPS (Hệ thống tấm bay hơi) với các tấm bay hơi để đạt công suất riêng cao hơn so với Máy làm mát khô truyền thống. Tháp giải nhiệt khép kín đoạn nhiệt cung cấp hiệu suất nhiệt tối đa trên mỗi m² diện tích, có khả năng phân phối không khí tối ưu qua các cuộn dây hình chữ V với bề mặt truyền nhiệt tối đa. Đặc biệt, không sử dụng điện trở đốt nhiệt, an toàn tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống đoạn nhiệt có thể hoạt động theo hai cách:

 • Tiết kiệm nước: tăng công suất riêng khi sử dụng nước
 • Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm năng lượng giúp quạt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tháp được trang bị hệ thống đoạn nhiệt EPS (Hệ thống tấm bay hơi) với các tấm bay hơi để đạt công suất riêng cao hơn so với Máy làm mát khô truyền thống. Tháp giải nhiệt khép kín đoạn nhiệt cung cấp hiệu suất nhiệt tối đa trên mỗi m² diện tích, có khả năng phân phối không khí tối ưu qua các cuộn dây hình chữ V với bề mặt truyền nhiệt tối đa. Đặc biệt, không sử dụng điện trở đốt nhiệt, an toàn tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống đoạn nhiệt có thể hoạt động theo hai cách:

 • Tiết kiệm nước: tăng công suất riêng khi sử dụng nước
 • Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm năng lượng giúp quạt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tháp được trang bị hệ thống đoạn nhiệt EPS (Hệ thống tấm bay hơi) với các tấm bay hơi để đạt công suất riêng cao hơn so với Máy làm mát khô truyền thống. Tháp giải nhiệt khép kín đoạn nhiệt cung cấp hiệu suất nhiệt tối đa trên mỗi m² diện tích, có khả năng phân phối không khí tối ưu qua các cuộn dây hình chữ V với bề mặt truyền nhiệt tối đa. Đặc biệt, không sử dụng điện trở đốt nhiệt, an toàn tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống đoạn nhiệt có thể hoạt động theo hai cách:

 • Tiết kiệm nước: tăng công suất riêng khi sử dụng nước
 • Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm năng lượng giúp quạt