1. Cấp sạch là gì?
Cấp độ sạch là cấp độ để đánh giá vê độ sạch của phòng sạch, những khu vực được kiểm soát về các yếu tố: giới hạn tiểu phân trong không khí, giới hạn nhiễm khuẩn, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, chênh lệch áp suất giữa các phòng giúp đảm bảo sản xuất ra các sản phẩm chất lượng và an toàn đối với người sử dụng…